Working holiday víza FAQ

Je nějaká věkové hranice pro Working Holiday víza?

Ano, Working Holiday víza jsou omezená věkem. Jsou určená žadatelům ve věku 18 - 35 let.

Mohu žádat o Working Holiday víza i když už je mi 35 let?

Ano, můžeš. Žádost na ambasádě můžeš podat nejpozději den před Tvými 36. narozeninami.

Mohu se zúčastnit programu Zažijte Kanadu opakovaně?

Ano, program Zažijte Kanadu má totiž více kategorií. Můžeš si o WHV tedy zažádat celkem 2x, ale pokaždé v jiné kategorii. Pokud jsi byl v Kanadě na WHV před 1. 1. 2010, máš možnost se programu Zažijte Kanadu v kategorii Pracovní prázdniny zúčastnit opakovaně, tedy celkem můžeš získat WHV 3x.

Musím doložit všechny dokumenty v originále a nechá si ambasáda můj pas po celou dobu vyřizování žádosti?

Ne, veškeré dokumenty se ambasádě dodávají v podobě naskenovaných kopií do internetového systému. Fyzické kopie či originály dokumentů se nikam nezasílají. 

Musím dokazovat dostatek finančních prostředků na pokrytí počátečních nákladů?

Od roku 2013 se finanční krytí k žádosti o vízum nedokazuje.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti, kam se žádost podává a mohu si WHV vyřídit i ze zahraničí?

Vyřízení žádosti trvá 1 - 2 měsíce od data podání žádosti. Žádost se podává online, WHV tedy lze vyřídit odkudkoliv a v době podání žádosti nemusíš být v České republice.

Pokud jsem žil/a v jiné zemi déle než 6 měsíců, potřebuji výpis z rejstříku trestů i z dané země?

Ano. Pokud jsi žil/a v jiné zemi než v ČR po dobu delší než 6 měsíců, musíš doložit i výpis z rejstříku trestů odtamtud. 

Rezervace letenky je platná krátkou dobu, musím si tedy letenku před podáním žádosti koupit?

Rezervace letenky se k žádosti o Working Holiday vízum nedodává, můžeš tedy počkat až na výsledek Tvé žádosti a letenku koupit až následně.

Mohu si prodloužit pobyt po vypršení Working Holiday víz?

Working Holiday vízum nelze prodloužit, jeho maximální platnost je 1 rok. Na místě si ale svůj imigrační status můžeš změnit za účelem studia anebo stálé práce na studentské nebo pracovní vízum. Nemůžeš si však WHV prodloužit za účelem cestování.

Musím absolvovat před odletem zdravotní prohlídku?

Zdravotní prohlídka není podmínkou pro získání víza. Zdravotní prohlídku musíš absolvovat pouze v případě, že v žádosti o vízum uvedeš, že chceš pracovat s dětmi nebo ve zdravotnictví. Zdravotní prohlídku si Velvyslanectví Kanady samo vyžádá. Prohlídku provádějí smluvní lékaři ambasády a stojí cca 3000 Kč.

Smluvní lékaři Velvyslanectví Kanady v Praze

Musím si zařídit zdravotní pojištění?

Ano. Pro vstup do Kanady budeš muset imigračnímu úředníkovi předložit doklad o zajištěném zdravotním připojištění na celou dobu Tvého pobytu v Kanadě. Pojištění si ale sjednej až ve chvíli, kdy obdržíš víza.

 

Studium v Kanadě, víza do Kanady, práce v Kanadě 4.8/5 31
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.