Kanadský životopis

Curriculum Vitae

Stejně tak jako v ČR i v Kanadě budeš při žádání o práci potřebovat životopis. Struktura kanadského a českého CV se trochu liší. Na této stránce najdeš tipy, jak svůj životopis správně zpracovat.

Jak se liší český a kanadský životopis?

Kanada si zakládá na poskytování rovných práv všem lidem bez rozdílu - proto například není zvykem k formuláři přidávat fotografii. Dále se pak zaměstnavatel nemůže uchazeče ptát na osobní údaje, jako například věk, náboženství či rodinný stav. Těmito kroky se snaží zabránit diskriminaci.

Ucházíš-li se o zaměstnání nebo stáž, je důležité myslet na to, že Kanaďané spíše upřednostňují odbornou praxi anebo zkušenosti v oboru. Proto detailněji popište svou profesní praxi než dosažené vzdělání.

Naše tipy pro psaní životopisu:

  • Připrav si 2 verze životopisu - jednu se základními údaji, kterou budeš mít pro potencionální zaměstnavatele (stačí 1 A4) a druhou, podrobnější verzi, kterou budeš mít pro své účely, k pracovním pohovorům, atd.
  • Pracovní zkušenosti: Tvé pracovní zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí (od nejnovější práce k nejstarší) se stručným popisem, co Tvá pozice v této práci obnášela. Praxi je vhodné doplnit doporučujícími nebo referenčními dopisy v angličtině nebo francouzštině.
  • Doporučení: doporučující dopisy musí vždy obsahovat minimálně: název společnosti, jméno osoby, která vydává toto/tato doporučení a kontaktní údaje (adresu, telefon, email atd.)
  • Nezapomeň na informace ohledně délky platnosti Tvých víz a pracovního povolení
  • Vzdělání: uveď Tvé nejvyšší dosažené vzdělání ve své domovské zemi, případně školy, které přímo souvisí s pozicí, o kterou se ucházíš (období, kdy jste studovali, název školy, hlavní studijní předmět a získaný titul). Je vhodné uvést, jakému kanadskému titulu vaše akademické tituly odpovídají.
  • Speciální znalosti: uveď zejména úroveň znalosti jazyků - francouzštiny a angličtiny, popř. ji dolož získanými certifikáty. Dále potom uveď úroveň práce a znalosti na PC či další kurzy, které jsi absolvoval. 
  • Kontaktní údaje: nezapomeň uvést všechny kontaktní údaje (adresu, telefon, email, atd.). Uváděj vždy kanadskou adresu a pokud možno kanadské číslo, doporučujeme Ti rovněž založit si email s jednoduchou adresou na některém známém serveru (např. Gmail nebo Yahoo)
Studium v Kanadě, víza do Kanady, práce v Kanadě 4.8/5 31
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.