Změny v migrační politice pro studenty

Jaké změny nastanou ve vízové politice v Kanadě?

Se začátkem února 2024 kanadská vláda oznámila změny v migrační politice, které se dotýkají studentů. Níže vypisujeme změny, které mají vliv na žádost o studentská a postgraduální víza v Kanadě. Information Planet bude i nadále pomáhat studentům se zařízením studia i víza. 

 

Co je jinak? 

Dnes se podíváme na důležité aktualizace týkající se nedávných změn pro studijní povolení a povolení o postgraduální víza (PGWP) pro zahraniční studenty. Tato opatření jsou dočasná, počínaje 22. lednem 2024 na 2 roky, mají za cíl omezit vydávání studijních povolení a budou mít dopad na proces podávání žádostí. 

 

  • Změny ve studentských vízech

Pro rok 2024 bude stanoven limit 360 000 žádostí o povolení ke studiu, které budou schváleny. Tento strop bude rozdělen podle provincií na základě počtu obyvatel a studentů. Každá provincie potom rozdělí svou kvótu studijních povolení mezi vzdělávací instituce. V praxi to tedy znamená, že každá škola bude mít omezený počet studentů, které bude moci za rok přijmout. 

 

  • Změny v postgraduálních vízech PGWP

S účinností od 1. září 2024 nebudou mít mezinárodní studenti navštěvující soukromé instituce, které jsou partnery veřejných vysokých škol, nárok na postgraduální víza. Nárok zůstává všem studentům, kteří budou studovat na public college nebo univerzitě.

 

  • Atestační dopis

Proces žádosti o studentská víza se změní. S okamžitou platností budou muset studenti získat tzv.Provincial Attestation Letter (PAL) = atestační dopis. Tento dopis vydává škola a je nutné ho získat spolu s dopisem o přijetí - tedy PŘED PODÁNÍM VÍZOVÉ ŽÁDOSTI. Tento attestation letter je platný do ledna 2025, kdy se budou přidělovat nové kvóty. 

Většina škol v Britské Kolumbii již má počet míst daných a může přijímat studenty. Ontario by měla kapacity oznámit do konce března 2024. 

Každý student bude mít speciální číslo, které mu je přiděleno s atestačním dopisem, toto číslo nelze přidělit jinému studentovi. Znamená to, že pokud škola studenta přijme, ten však ke studiu nenastoupí, škola ztrácí jedno místo, které mohla obsadit a nemůže ho obsadit dalším klientem. Z tohoto důvodu budou školy vydávat atestační dopis na základě přihlášky a složení zálohy školného. 

Kdo PAL nepotřebuje:

  • Studenti, jejichž přihlášky byly přijaty před 8:30 EST dne 22. ledna 2024
  • Držitelé o povolení ke studiu v Kanadě, kteří žádají o prodloužení programu a již se v Kanadě nacházejí
  • Studenti základní, střední škol a výměnní studenti - Studenti kteří mají kratší studium než je 6 měsíců
  • Držitelé pracovního povolení v Kanadě
  • Studenti s kratší dobou studia než je 6 měsíců
  • Studenti magisterského nebo doktorského studia
  • Rodinní příslušníci držitelů studijního nebo pracovního povolení v Kanadě

 

 

Studium v Kanadě, víza do Kanady, práce v Kanadě 4.8/5 31
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.