Systém vzdělání v Kanadě

Systém vzdělání v Kanadě

Notebook s kanadskou vlajkou

Proč si pro svoje studium vybrat právě Kanadu?

Do Kanady se každoročně vypraví okolo 400 000 studentů z celého světa. Nabízí multikulturní a přátelské prostředí a velmi vysokou kvalitu vzdělání.

  • Kanadský vzdělávací systém je ovlivněn britským systémem a nabízí veliké množství vzdělávacích programů na středoškolské a vysokoškolské úrovni
  • Nejčastějším typem studia v Kanadě je studium angličtiny a francouzštiny.
  • Kanadské školy jsou lety prověřené instituce s moderním vybavením a dobrým zázemím.
  • Jazykové školy nabízejí široký výběr kurzů angličtiny - Business English, General English, Test Preparation, Humanities, Communication a další.

Jaký je rozdíl mezi českým a kanadským vzdělávacím systémem?

  • Dle kanadské ústavy je odpovědnost za všechny úrovně vzdělávání svěřena vládám provincií - neexistuje celostátní školský systém
  • Systém je velmi flexibilní a student si může ušít studium na míru
  • Důraz je kladen na schopnost sebeprezentace, na obhajobu vlastního názoru a praktické využití teoretických znalostí

Studium v Kanadě patří mezi jedno z nejsnáze finančně dostupných, i tak je ale možné si při studiu přivydělávat.

studentka s notebookem

Vzdělávací systém v Kanadě

Jak jsme zmínili nahoře, odpovědnost za všechny úrovně vzdělávání je svěřena vládám provincií, proto se délka školního roku, nástup do školy i délka jednotlivých typů studia liší podle provincie. Quebec má školský systém přizpůsoben tomu francouzskému, a tak se opět v mnohém liší od zbylých systémů.

Všeobecně ale platí, že povinná školní docházka končí absolvováním Junior High School (přibližně ve věku 15 let). Ze střední školy (High School) může student pokračovat na vyšší odbornou školu (Community College) anebo na univerzitu (University).

systém vzdělání v kanadě

Studium v Kanadě, víza do Kanady, práce v Kanadě 4.9/5 8
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.