Working Holiday víza do Kanady 2020

Working Holiday víza patří k nejvíce populárním vízum v kategorii International Experience Canada a jsou skvělou příležitostí jak na 1 rok odjet žít a pracovat do Kanady. Zájem o toto vízum je od rok od roku větší a proto se v tomto článku se pokusíme shrnout základní informace - podmínky, jak žádat o vízum a jak se připravit na odjezd do Kanady. Všechny informace jsou čerpané z oficiálních stránek kanadské vlády - https://www.canada.ca/ 

Při Working Holiday vízu získáváš roční pracovní povolení v celé Kanadě.  Můžeš pracovat v mnoha různých oblastech. Nejčastější a nejjednodušší je najít si práci v oblasti cestovního ruchu nebo pohostinství (restaurace, hospody a hotely) tam, kde jsou zaměstanavatelé ochotni zaměstnat pracovníky na sezóní nebo kratší dobu.

Working Holiday víza má možnost získat jen omezené množství žadatelů. Žadatelé nemají žádnou možnost ovlivnit to, zda-li bude jejich žádost přijata či nikoliv. Výběr žádostí je řízen počítačem a tudíž zcela náhodný. Pro Českou republiku byla kvóta v roce 2018 stanovena na 1000 míst.  Kvóta pro rok 2020 byla otevřena 9.12.2019! 

 

Jaké podmínky musíš splňovat?  

 • Být občanem České republiky
 • Máš trvalou adresu na území České republiky
 • Být ve věku mezi 18 a 35 (včetně)
 • Mít k dispozici finační krytí ve výši 2.500 CAD
 • Mít zajištěné cestovní pojištění na celou dobu pobytu v Kanadě
 • Doložit dostatek financí na nákup zpáteční letenky (nebo ji již mít zakoupenou)
 • Uhrazený poplatek za vízum 250 CAD
 • Uhrazený poplatek za biometrické údaje 85 CAD

 

 Kde si můžu ověřit podmínky na rok 2020? 

 

 Jak zažádat o Working Holiday vízum? 

Pokud splňuješ výše zmíněné podmínky, tak už máš z poloviny výhrano :) Další proces je v bodech vypsán níže:

 • Musíš vyplnit Come to Canada dotazník na jehož konci Ti systém vygeneruje personal reference code  (tento kód je nutné si zapsat a zapamatovat)
 • Použij svůj personal reference code a vytvoř si svůj účet GCaccount .
 • Na svém účtu dovyplň další potřebné informace k žádosti a pak žádost odešli do tzv. poolu.  V poolu můžeš být registrován po dobu maxiálněho jednoho roku ode dne přihlášení! 
 • Na svůj e-mail dostaneš potvrzení o odeslání žádosti do poolu. Nyní musíš čekat na Pozvánku k pracovnímu povolení (Invitation to Apply). Oznámení o tom, že jsi dostal pozvánku dostaneš do mailu, ale je dobré hlídat si svůj účet pravidelně. 

 

Mám pozvánku k pracovnímu povolení co dál? 

 • Pokud dostaneš pozvánku, tak ji musíš do 10 dní přijmout nebo odmítnout. Pokud pozvánku nepříjmeš ani neodmítneš, tak tvoje pozvánka propadá.
  • Přijmutí pozvánky: musíš dát Continue my profile/application - Work Permit - Star Application
 • Po příjmutí pozvánky máš 20 dní na dodání ostatních potřebných dokumentů a zaplacení imigračních poplatků
 • Potřebné dokumenty se nahrávají do systému v digitální formě: 

 

 1. Výpis z rejstříků trestů v češtině a jeho úředně ověřený překlad
 2. Sken pasu
 3. Pasová fotorgrafie rozměr 32 x 45 mm
 4. Životopis v agličtině
 5. Vyplněný formulář Family Information 5707
 6. Vyplněný formulář Schedule 1 - Application for a temporary resident visa made outside of Canada

 

 • Pokud si žil/a v jiné zemi během posledních 5 let před požádáním po WH, je možné, že si imigrační vyžádá výpis z rejstříku trestů i z té země. 

 

 • Zaplatíš imigrační poplatek 150 CAD (platí všichni účastníci International Experience Canada) + 100 CAD příplatek za Working Holiday vízum. Dohromady 250 CAD.
 • Nově musíš zaplatit poplatek za vyřízení biometrických údajů 85 CAD 
 • Elektronicky podepíšeš a odešleš přihlášku.

 

Během dalších 24 hodin po odeslání přihlášky do poolu a zaplacení poplatků, dostaneš oznámení do svého MyCIC účtu s výzvou o dodání biometrických údajů. Dopis bude vypadat takto:

 

 

V dopisu budou přesné instrukce jak biometrické údaje dodat. Biometrické údaje musíš podat pouze osobně ve speciální kancelářích v Evropě do 30 dní. 

 

 • Pokud je vše v pořádku, tak dostaneš vyjádření od imigračního do 8 týdnů od poskytnutí biometrických údajů. V některých případech si imigrační může vyžádat nějaké extra dokumenty. 
 • Pokud je tvá přihláška přijata, obdržíš dopis Port of Entry (POE) . Dopis může být v profilu nazván také jako Correspondence Letter. Po obdržení Port of Entry máš 1 rok na to do Kanady vycestovat. 
  • POE  je nejdůležitější dopis, který budeš potřebovat při vstupu do Kanady!  V dopise je jasně uvedené datum do kdy musíš do Kanady odcestovat (Must enter Canada by) 
  • Důležité: POE není pracovní povolení. Pracovní povolení Ti udělí imigrační pracovník až při vstupu do Kanady na základě POE a doložení ostatních dokumentů.
 • Můžeš odjet do Kanady :) 

Nezapomeň si vzít sebou:  

 • Port of Entry/Letter of Introduction 
 • Cestovní pas.
 • Potvrzení o cestovním pojištění po celou dobu plánovaného pobytu v Kanadě. 
 • Potvrzení o dostatku finančních prostředků na bankovním účtu.
 • Zpáteční letenku, nebo navýšené finanční prostředky o tuto částku.
 • Kopie dokumentů, které jsi dokládal v průběhu žádosti o WH víza.

 

Studium v Kanadě, víza do Kanady, práce v Kanadě 4.8/5 31
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.